fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odsetki są kosztem tej spółki, która zaciągnęła kredyt

Odsetki od kredytów zaciągniętych przez spółkę jawną, która następnie wniosła aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki kapitałowej, są kosztami uzyskania przychodu spółki jawnej, jeśli po wniesieniu aportu nadal prowadzi ona działalność gospodarczą. Tak wynika z wyroku NSA z 22 marca br. (II FSK 302/06).
Spółka jawna wniosła aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki kapitałowej w zamian za część jej udziałów.Spółka kapitałowa zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki na obsługę kredytów zaciągniętych przed aportem przez spółkę jawną. Wcześniej bank odmówił zgody na przejęcie długu przez spółkę kapitałową.Organ podatkowy nie zgodził się na zaliczenie w koszty spółki kapitałowej odsetek od kredytów dewizowych zaciągniętych przez spółkę jawną oraz różnic kursowych z kredytów przez nią zaciągniętych, wykorzystywanych i spłaconych.Pogląd ten podzielił warszawski WSA. Podatnik wniósł skargę kasacyjną. Rozpatrując ją, NSA uznał, że skoro spółka jawna po wniesieniu aportu prowadziła działalność gospodarczą, to kredyty zostały wykorzystane przez nią na prowadzenie tej działalności W konsekwencji to na niej ciążyły koszty obsługi kredytów. Nie było zatem podstawy do zaliczenia ich do kosztów przez spółkę kapitałową. Wydat...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA