fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odchodzący w ramach transferu firm nie ma gwarancji odprawy

Jeżeli przejąłeś firmę i zatrudnione w niej osoby, to musisz liczyć się z tym, że mogą one szybko rozwiązać umowy o pracę. Są jednak wątpliwości, czy należą im się wtedy odprawy z tytułu zwolnień grupowych
Z wypłatą tych pieniędzy musi się liczyć pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Wcześniej jednak powinien sprawdzić, co było powodem odejścia z zakładu.- Firma przeszła na nowego pracodawcę, a cześć pracowników rozwiązała z nim umowy o pracę. Skorzystała przy tym z art. 23§ 4 k.p. Czy przysługują im odprawy z tytułu zwolnień grupowych? -pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Pracodawca wypłaca odprawy przy zwolnieniach grupowych, gdy firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyna redukcji nie leży po ich stronie. Reguluje to ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.).Odprawę wypłaci też firma z co najmniej 20 osobami, jeśli zwalnia tylko jedną z nich. Ale uwaga! Właśnie przy zwolnieniach indywidualnych ustawodawca wymaga, aby przyczyna niedotycząca pracownika była wyłącznym powodem uzasadniającym wypowiedzenie stosunku pracy, a...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA