fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozstać się w zgodzie

Przykład rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron
Nieznane
Jeżeli pracodawca lub pracownik chcą zakończyć współpracę, a druga strona się na to godzi, to mogą rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron. To najbezpieczniejszy i najbardziej kulturalny sposób rozstania. Ale i tu czyhają pułapki, które postaramy się dziś przedstawić
Porozumienie stron dopuszcza art. 30 § 1 pkt 1 kodeksu pracy. Jak sama nazwa wskazuje, polega ono na zgodnym oświadczeniu pracodawcy i pracownika o zakończeniu stosunku pracy.W tym trybie można rozwiązać każdą umowę o pracę, niezależnie od jej rodzaju. Także każdej ze stron wolno zaproponować rozwiązanie umowy o pracę w wybranym przez siebie terminie, składając odpowiednią ofertę.Sam stosunek pracy może zakończyć się albo natychmiast -z chwilą zawarcia porozumienia, albo w terminie późniejszym - wskazanym w porozumieniu. Nie ma tu żadnych okresów wypowiedzenia. Strony muszą więc precyzyjnie oznaczyć datę zawarcia porozumienia oraz datę rozwiązania stosunku pracy.Pani Joanna rozstała się z pracodawcą za porozumieniem stron. Jak wspólnie ustaliły strony, ma ono skutek natychmiastowy. Zawarto je 31 stycznia 2007 r. i w tym samym dniu rozwiązał się stosunek pracy pani Joanny.Uwaga! Porozumienie stron zawierające termin zakończenia stosunku pracy należy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA