fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Wspólność małżeńska uprawnia do renty rodzinnej

Żona ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu, który jej pomagał, ale mieszkał z inną kobietą.
Tak uznał Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną wdowy.
Sąd okręgowy oddalił odwołanie Aldony Z. od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu uprawnionym do emerytury oraz do renty inwalidzkiej.
Sąd ustalił, że Piotr Z., choć do śmierci był żonaty z Aldoną Z., od lat 60. żył i mieszkał z inną kobietą winnym mieście. Mimo to co miesiąc dobrowolnie wysyłał swojej żonie po 700 zł, choć nie miała od niego zasądzonych alimentów. Sąd jednak uznał, że to niewystarczający powód do stwierdzenia ich wspólności małżeńskiej, która jest warunkiem przyznania renty po zmarłym mężu.
Aldona Z. złożyła apelację, ale sąd apelacyjny ją oddalił. Uznał, że dostarczanie rodzinie pieniędzy na utrzymanie przy całkowitym rozkładzie małżeństwa nie wystarczy do przyznania wdowie renty rodzinnej.
Poszła więc do Sądu Najwyższego. Wskazał on na uchwałę SN rozstrzygającą rozbieżności w orzecznictwie. Wyjaśniono w niej, że warunkiem prawa do renty rodzinnej jest faktyczna wspólność małżeńska aż do śmierci jednego z małżonków (art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej). A ciężar dowodu jej braku spoczywa na ZUS.
Sąd Najwyższy uznał, że małżonek mieszkający oddzielnie, pomagający do swojej śmierci żonie, pozostaje z nią we wspólności. Poszukiwanie dodatkowych jej przejawów jest wyrazem nadinterpretacji wymagań, gdyż od wdowy nie pozostającej we wspólności małżeńskiej wymagany jest tylko tytuł do alimentów, a nie bada się ich ściągalności.
Ponieważ ustalono, że zmarły mąż co miesiąc dobrowolnie przesyłał żonie pieniądze w wysokości bliskiej najniższej renty, to orzeczenie sądu apelacyjnego o braku wspólności małżeńskiej było co najmniej przedwczesne. Należało je poprzedzić oceną, czy świadczenia te były dla niej niezbędnym źródłem utrzymania. Z tych powodów sąd apelacyjny jeszcze raz musi zająć się sprawą (sygn. II UK 105/06).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA