fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przewoźnicy jeżdżą zbyt długo

Pracodawcy i pracownicy firm transportowych nagminnie naruszają przepisy dotyczące czasu pracy - to wnioski z raportów Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy
W I półroczu tego roku Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła blisko 88,6 tys. kontroli, stwierdzając prawie 72 tys. naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym. Wśród nich 62 proc. dotyczyło nieprzestrzegania przez kierowców norm czasu prowadzenia pojazdów.Raporty PIP także pokazują, jak duża jest skala naruszeń przepisów o czasie pracy. W ubiegłym roku inspekcja skontrolowała 106 pracodawców z branży transportowej zatrudniających łącznie ponad 6 tys. pracowników.Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ustalania rozkładów czasu pracy. Ten rodzaj naruszenia prawa ujawniono uponad 65 proc. sprawdzonych pracodawców. Kontrolowani bardzo często nie określali systemów czasu pracy, długości okresu rozliczeniowego, a także zatrudniali pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich dobowy wymiar czasu pracy.To ostatnie naruszenie, zdaniem inspektorów, wynikało z nieodróżniania pojęcia doby pracowniczej od doby kalendarzowej. Przypadki zatrudnian...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA