fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

To sąd ustali, czy zatrudniony pozostawał w stosunku pracy

Przyjmując do pracy na umowę-zlecenie czy o dzieło, pracodawca musi się liczyć z tym, że zatrudniony wystąpi do sądu o ustalenie, że faktycznie był to stosunek pracy. Kto wygra? To zależy od okoliczności konkretnej sprawy. I przede wszystkim od tego, czy zgłaszający takie żądanie ma w tym interes prawny
Przykładowo pani Anna pracowała na podstawie umowy-zlecenia. Kiedy pracodawca rozwiązał z nią umowę, poszła do sądu. Po co? Aby ustalić, że jej praca była świadczona na podstawie stosunku pracy, a nie umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenia). Dzięki temu bowiem mogłaby otrzymać pieniądze za okres wypowiedzenia i dodatkowo odprawę ze zwolnień grupowych. Podstawą wystąpienia pani Anny do sądu jest art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.Przepis ten pozwala żądać ustalenia przez sąd istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy żądający ma w tym interes prawny. A ponieważ stosunkiem prawnym jest również stosunek pracy, więc można żądać jego ustalenia.Gdyby pani Anna nie miała interesu prawnego w ustaleniu, że istniał stosunek pracy, to nie mogłaby zwrócić się do sądu.Jak rozumieć interes prawny? Jest to przesłanka, która daje konkretnej osobie prawo występowania do sądu. O interesie prawnym możemy mówić wówczas, gdy istni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA