fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne

W wyjątkowych sytuacjach zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy o zamówienie publiczne
Co do zasady umowa o zamówienie jest wiążąca dla obu stron. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej reguły. Art. 145 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) pozwala zamawiającemu odstąpić od umowy "w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy". Wszystkie te elementy muszą wystąpić łącznie i być ze sobą powiązane. Przepis ten wprowadza wyjątek od reguły, dlatego też nie może być interpretowany rozszerzająco.Przesłanki pozwalające odstąpić od umowy:- istotnie zmieniły się okoliczności,- zmiana ta powoduje, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,- nie można tego było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.Jednym z istotniejszych elementów tego przepisu jest "interes publiczny". Należy go czytać jako interes obywateli, dla których są realizowane inwestycje. Choć interes zamawiającego najczęściej j...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA