fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kopię odwołania można przesłać faksem

Przedsiębiorca składający odwołanie może przesłać jego kopię faksem lub e-mailem, nawet jeśli organizator przetargu zastrzegł pisemną formę kontaktu.
To organizator ustala sposób kontaktowania się w przetargu. Zgodnie z art. 27 ust. 1 prawa zamówień publicznych wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przesyłane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną, czyli najczęściej e-mailem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby urzędnicy wybrali różne formy dla różnych czynności. Mogą np. zdecydować, że pytania dotyczące specyfikacji będą odbierać zarówno e-mailem, jak i faksem, ale już ewentualny protest musi do nich wpłynąć na piśmie. Jeśli w specyfikacji nie znajdzie się takie zastrzeżenie, oznacza to, że cała korespondencja musi być przesyłana za pomocą wybranego sposobu kontaktu. Chcąc odwołać się od decyzji zamawiającego, wykonawcy muszą przesłać odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jednocześnie mają obowiązek przekazać jego kopię zamawiającemu (art. 184 ust. 2 pzp). Pojawia się pytanie: czy forma kontaktu wskazana w specyfikacji tu również musi być...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA