fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prezent dla emeryta może być większy

Świadczenia rzeczowe ufundowane byłym pracownikom emerytom i rencistom są zwolnione z podatku bez względu na źródło ich finansowania. Większy jest też limit zwolnienia, bo wynosi aż 2280 zł w skali roku.
Podstawą do niepobrania podatku jest w tym wypadku art. 21 ust. 1 pkt 38 updof. Według tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych -do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280zł.Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 92 updof zwalnia z podatku dochodowego świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów - również do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280zł.Doświadczeń rzeczowych przekazywanych emerytom i rencistom nie odnosi się zastrzeżenie zawarte wart. 21 ust. 1 pkt 67 updof, że rzeczowymi świadczeniami nie są...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA