fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Specyfikacja musi znaleźć się w Internecie

Dokumentacja projektowa w przetargu nieograniczonym musi być opublikowana na stronie internetowej.
W przetargu nieograniczonym na adaptację budynków po wojskowych gmina Gołdap zamieściła specyfikację istotnych warunków zamówienia w Internecie. Okazało się jednak, że jest ona niepełna. Zamówienia na roboty budowlane opisuje się m.in. na podstawie dokumentacji projektowej. Ta jednak nie została umieszczona w Internecie. Zamawiający udostępniał ją jedynie do wglądu we własnej siedzibie.Gmina tłumaczyła, że dokumentacja została sporządzona w czasach, gdy publikacja specyfikacji na stronie internetowej nie była jeszcze obowiązkowa. Dlatego ma ją jedynie w wersji papierowej.Arbitrzy uznali jednak, że nie usprawiedliwia to zamawiającego. -Niezamieszczenie na stronie internetowej kompletnej specyfikacji, obejmującej również dokumentację projektową, stanowi naruszenie zasady jawności postępowania, równego traktowania i ogranicza krąg osób potencjalnie zainteresowanych zamówieniem - podkreśliła przewodnicząca Jolanta Machowska, unieważniając postępowanie. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA