fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 8 grudnia 2010

[srodtytul]UMOWY MIĘDZYNARODOWE[/srodtytul]
Ustawa z 29 października o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między RP a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie 2 września 1991 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=373915](DzU nr 219, poz. 1444)[/link]
[srodtytul]PRACOWNICY[/srodtytul]
Ustawa z 29 października o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=373907](DzU nr 219, poz. 1445)[/link]
[srodtytul]PRODUCENCI ROLNI[/srodtytul]
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=373913](DzU nr 219, poz. 1446)[/link]
[srodtytul]SPORT[/srodtytul]
minister sportu i turystyki określił wzór wniosku dotyczący uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=380831](Dz.U nr 225, poz 1469)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA