fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Małe dotacje będą przyznawane bez konkursu

Partnerstwo publiczno-społeczne to nowa forma współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzi ją nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego, nad którą pracuje już Sejm
Samorządy i organizacje pozarządowe od dłuższego czasu zgłaszają postulaty zmian w ustawie. Jest wśród nich propozycja, aby zrezygnować z otwartych konkursów ofert, gdy organizacjom są zlecane drobne zadania publiczne. Chodzi o to, by koszty procedur nie pochłaniały nieproporcjonalnie wysokich kwot. Mianowicie gmina lub powiat mogłyby bez konkursu zlecać zadania o charakterze lokalnym, gdyby spełnione zostały łącznie dwa warunki: wysokość finansowania do 10 tys. zł oraz termin wykonania do 30 dni. Łączna kwota przekazana jednej organizacji w taki sposób nie mogłaby przekroczyć 20 tys. zł rocznie, a samorząd nie mógłby przeznaczyć na to więcej niż 10 proc. wydatków budżetowych na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.Sam tryb konkursu także ma być zmodyfikowany. Termin na składanie ofert byłby skrócony z 30 do 21 dni. Proponuje się powoływanie komisji konkursowej, która opiniowałaby oferty złożone przez organizacje. W jej skł...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA