fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenia majątkowe samorządowców: obowiązek pozostał, a terminu i sankcji brak

Wojciech Mrozek
Nieznane
Z powodu uchylenia niekonstytucyjnego przepisu ustawy o samorządzie gminy i braku nowego można liczyć tylko na dobrą wolę samorządowców zobowiązanych do składania oświadczeń i informacji - pisze Wojciech Mrozek, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Radni, wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz określone grupy urzędników gminnych obowiązani są do składania nie tylko oświadczeń majątkowych, o których głośno było przy okazji niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.Na samorządowcach spoczywa także obowiązek złożenia oświadczenia: o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, o zawarciu przez małżonka umowy cywilnoprawnej, oraz informacji dotyczących: zatrudnienia małżonka, wykonywania przez niego czynności zarobkowych i zmianie stanowiska. Wskazane oświadczenia lub informacje składają: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz oraz skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.W następstwie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2007 r. (K 8/07) 19 marca utracił moc obowiązującą (DzU nr 48 poz. 327) art. 24j ust. 3 ustawy z 8 marca 1...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA