fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Nowa procedura zapobiegnie pobieraniu podwójnych zasiłków

Rodzinom mieszkającym w dwóch państwach unijnych trudniej będzie wyłudzić świadczenia rodzinne w obu miejscach, i to w pełnej wysokości.
Zmian można się spodziewać dlatego, że marszałkowie województw będą mogli sprawniej ustalać z gminami i ośrodkami pomocy społecznej prawo do świadczeń dla rodzin, w których ktoś wyjechał z kraju do pracy. Pozwoli im na to dokładna procedura. Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy oświadczeniach rodzinnych, przewidującego ściślejszą współpracę gmin i ośrodków pomocy społecznej (dalej: ops) z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej (dalej: rops). Te ostatnie są właściwe w sprawach świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Projekt zakłada, że gmina lub ops będą z urzędu przesyłały wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych do rops, jeśli przy jego składaniu ubiegający się o zasiłek rodzinny poinformuje, że inny członek rodziny pracuje w jednym z krajów Unii Europejskiej. Wtedy rops ustali, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie do tej sprawy, i wyda decyzję. Jeśli nie będą miały zastosowania, odeśle wniosek wraz z dokumentami do gminy lub ops i one ustalą prawo do świadczeń rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku w gminie.
Specjalną procedurę przewidziano też dla sytuacji, gdy wyjdzie na jaw, że jeden z członków rodziny pracuje w innym kraju unijnym, a zasiłek rodzinny jest już pobierany w gminie. Wtedy gmina lub ops wyśle wniosek o zasiłek wraz z dołączonymi do niego dokumentami do rops. Marszałek województwa skontaktuje się z instytucją właściwą w sprawie świadczeń rodzinnych w drugim państwie. Jeśli okaże się, że w drugim państwie też były pobierane świadczenia i do sprawy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wyda decyzję, od kiedy się je stosuje, natomiast gminy lub ops uchylą decyzję oprawie do polskich świadczeń rodzinnych od dnia, od którego rodzina pobierała pełne świadczenia rodzinne w obu państwach.
To niejedyna zmiana, jaką zawiera projekt. Pozostałe mają jednak charakter uściślający i są odpowiedzią na wątpliwości interpretacyjne i postulaty zgłaszane przez podmioty zapewniające korzystanie z prawa doświadczeń rodzinnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA