Praca, emerytury, renty

Więcej dzieci dostanie zasiłek rodzinny

Rodziny, których dochód przekracza limit uprawniający do świadczeń, będą miały większe szanse na pobieranie świadczeń rodzinnych
Sejm uwzględnił propozycje senackie dotyczące zmian w prawie do świadczeń rodzinnych dla rodzin z przekroczonym limitem dochodowym.
[srodtytul]Gdy zarobki są wyższe [/srodtytul] Ubiegający się o wsparcie nadal będą mogli otrzymywać zasiłki, jeśli kwota przekroczenia dochodu ponad limit wyniesie nie więcej niż najniższy zasiłek rodzinny (48 zł na dziecko do pięciu lat) na osobę, a nie jak do tej pory - na całą rodzinę. Przypomnijmy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługują rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Rodzina może jednak otrzymywać wsparcie mimo przekroczenia tych limitów, jeśli w poprzednim okresie zasiłkowym pobierała świadczenia.
To nie jedyna propozycja senacka, którą zaaprobował Sejm. Wniosek o jednorazową zapomogę (tzw. becikowe), przysługującą każdej rodzinie niezależnie od zarobków, będzie można składać do roku od dnia urodzenia dziecka. Dotychczas trzeba dopełnić formalności w ciągu trzech miesięcy od narodzin potomka. [srodtytul]Surowszy nadzór gmin [/srodtytul] Gmina lub ośrodek pomocy społecznej będą bardziej restrykcyjnie traktowały rodziny, które marnotrawiły lub wydały niezgodnie z przeznaczeniem wypłacone im świadczenia rodzinne. W razie uzyskania takich informacji obligatoryjnie zdecydują o rzeczowej formie wsparcia dla rodziny. Dotychczas taka decyzja była uznaniowa. [srodtytul]Unijna procedura w ustawie [/srodtytul] Uchwalone wczoraj poprawki senackie to tylko część zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Znalazła się w niej również procedura ustalania prawa do świadczeń dla rodzin, z których ktoś wyjechał z kraju do pracy w państwie unijnym. Ma ona wyeliminować przypadki pobierania świadczeń w dwóch krajach w pełnej wysokości. Jeśli gmina lub ops będą wiedziały, że jeden z członków rodziny ubiegającej się o zasiłki rodzinne pracuje w którymś z krajów Unii Europejskiej, to z urzędu prześlą do regionalnego ośrodka polityki społecznej (rops) wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. On wyjaśni, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie do konkretnej sprawy. Jeśli tak, wyda decyzję o przyznaniu lub nie prawa do świadczeń. Jeśli nie, odeśle wniosek wraz z dokumentami do gminy lub ops i one wydadzą decyzję o prawie do świadczeń. Podobnie, gdy praca za granicą wyjdzie na jaw w trakcie okresu zasiłkowego. Wtedy gmina lub ops wyślą wniosek o zasiłek wraz z dołączonymi do niego dokumentami do rops. Skontaktuje się on z właściwą instytucją w drugim państwie. Jeśli okaże się, że tam też były one pobierane i do sprawy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wyda decyzję, od kiedy się je stosuje. Natomiast gmina lub ops uchylą decyzję o prawie do polskich świadczeń od dnia, od którego rodzina pobierała pełne świadczenia w obu państwach. Masz pytanie do autorki, e-mail: a.rosa@rzeczpospolita.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL