fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Więcej dzieci dostanie zasiłek rodzinny

Rodziny, których dochód przekracza limit uprawniający do świadczeń, będą miały większe szanse na pobieranie świadczeń rodzinnych
Sejm uwzględnił propozycje senackie dotyczące zmian w prawie do świadczeń rodzinnych dla rodzin z przekroczonym limitem dochodowym.
[srodtytul]Gdy zarobki są wyższe [/srodtytul]
Ubiegający się o wsparcie nadal będą mogli otrzymywać zasiłki, jeśli kwota przekroczenia dochodu ponad limit wyniesie nie więcej niż najniższy zasiłek rodzinny (48 zł na dziecko do pięciu lat) na osobę, a nie jak do tej pory - na całą rodzinę. Przypomnijmy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługują rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Rodzina może jednak otrzymywać wsparcie mimo przekroczenia tych limitów, jeśli w poprzednim okresie zasiłkowym pobierała świadczenia.
To nie jedyna propozycja senacka, którą zaaprobował Sejm. Wniosek o jednorazową zapomogę (tzw. becikowe), przysługującą każdej rodzinie niezależnie od zarobków, będzie można składać do roku od dnia urodzenia dziecka. Dotychczas trzeba dopełnić formalności w ciągu trzech miesięcy od narodzin potomka.
[srodtytul]Surowszy nadzór gmin [/srodtytul]
Gmina lub ośrodek pomocy społecznej będą bardziej restrykcyjnie traktowały rodziny, które marnotrawiły lub wydały niezgodnie z przeznaczeniem wypłacone im świadczenia rodzinne. W razie uzyskania takich informacji obligatoryjnie zdecydują o rzeczowej formie wsparcia dla rodziny. Dotychczas taka decyzja była uznaniowa.
[srodtytul]Unijna procedura w ustawie [/srodtytul]
Uchwalone wczoraj poprawki senackie to tylko część zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Znalazła się w niej również procedura ustalania prawa do świadczeń dla rodzin, z których ktoś wyjechał z kraju do pracy w państwie unijnym.
Ma ona wyeliminować przypadki pobierania świadczeń w dwóch krajach w pełnej wysokości. Jeśli gmina lub ops będą wiedziały, że jeden z członków rodziny ubiegającej się o zasiłki rodzinne pracuje w którymś z krajów Unii Europejskiej, to z urzędu prześlą do regionalnego ośrodka polityki społecznej (rops) wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. On wyjaśni, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie do konkretnej sprawy. Jeśli tak, wyda decyzję o przyznaniu lub nie prawa do świadczeń. Jeśli nie, odeśle wniosek wraz z dokumentami do gminy lub ops i one wydadzą decyzję o prawie do świadczeń.
Podobnie, gdy praca za granicą wyjdzie na jaw w trakcie okresu zasiłkowego. Wtedy gmina lub ops wyślą wniosek o zasiłek wraz z dołączonymi do niego dokumentami do rops. Skontaktuje się on z właściwą instytucją w drugim państwie. Jeśli okaże się, że tam też były one pobierane i do sprawy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wyda decyzję, od kiedy się je stosuje. Natomiast gmina lub ops uchylą decyzję o prawie do polskich świadczeń od dnia, od którego rodzina pobierała pełne świadczenia w obu państwach.
Masz pytanie do autorki, e-mail: a.rosa@rzeczpospolita.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA