fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie tak łatwo skorygować dane płatnika

Rozliczając ze składek pracowników lub inne osoby, musisz zgłosić sam siebie do ZUS jako płatnika oraz informować go o każdej zmianie własnych danych oraz o zakończeniu działalności
Pracodawcy i zleceniodawcy jako płatnicy składek za swoją załogę oraz płatnicy składek na własne ubezpieczenia są też zobowiązani zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sami siebie. Czynią to nadrukach:- ZUS ZFA -osoby fizyczne,- ZUS ZPA - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.Wpływając do ZUS, dokument zgłoszeniowy płatnika powoduje "założenie" jego konta. Dlatego ważne jest podanie poprawnych danych identyfikacyjnych. Przekazujemy go do ZUS wciągu siedmiu dni od daty:- zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,- powstania obowiązku ubezpieczeń dla osób zobowiązanych wyłącznie do opłacania za siebie składek ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.Analogiczne zasady dotyczą zgłoszeń płatników zobowiązanych do rozliczania i opłacania składek za osoby podlegające wył...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA