fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Usługi hotelowe też są usługami turystyki

Pod pojęciem usług turystyki, o których mowa w ustawie o VAT, należy rozumieć również usługi hotelowe. Usług turystyki nie można utożsamiać wyłącznie z usługami zawartymi w PKWiU w grupowaniu "usługi organizatorów i pośredników turystycznych", mają one bowiem szerszy charakter. Podatnikowi świadczącemu usługi hotelowe przysługuje zatem prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem usług gastronomicznych.
Tak wynika z wyroku krakowskiego WSA z 27 kwietnia br. (I SA/Kr 1575/06).Spółka świadczyła usługi hotelowe. Ich integralnym składnikiem były usługi gastronomiczne, polegające na wydawaniu gościom posiłków i napoi. Spółka nabywała te usługi od niezależnego kontrahenta, prowadzącego działalność w wynajmowanych od niej pomieszczeniach. Zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem o możliwość odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup usług gastronomicznych.Organ podatkowy stwierdził, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT takiej możliwości nie ma, z wyjątkiem przypadków, gdy usługi te nabywają podatnicy świadczący usługi turystyki, w skład których wchodzą usługi gastronomiczne. Organ uznał jednak, że usługi świadczone przez spółkę nie są usługami turystyki, dlatego też prawo do odliczenia VAT jej nie przysługuje.Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem. W odwołaniu podniosła, że skoro pojęcie usług turystyki, o który...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA