fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co zachęca do przyjmowania niepełnosprawnych?

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Na pewno mobilizuje do utrzymania i zwiększania liczby niepełnosprawnych pracowników. Tylko w ten sposób możliwe jest otrzymanie dofinansowania ich wynagrodzeń
Efekt zachęty został uregulowany w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B4FDBA2C0587DD8EE4E05F609D09B9D2?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.[/link], dalej ustawa o rehabilitacji), które dotyczą dofinansowań wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych.Z art. 26b ust. 4 tej ustawy wynika, że efekt zachęty uważa się za spełniony, jeżeli zatrudnienie nowego pracownika, na którego pracodawca ubiega się o dofinansowanie, spowodowało jednocześnie wzrost netto stanu zatrudnienia ogółem oraz stanu zatrudnienia netto osób niepełnosprawnych.Natomiast zgodnie z art. 26b ust. 6 ustawy o rehabilitacji wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA