fbTrack

Kary za opóźnienie z dostawą towaru da się rozliczyć

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Przedsiębiorca, który zapłacił kontrahentowi odszkodowanie za nieterminową realizację umowy, może uznać je za koszt uzyskania przychodów
[b]Potwierdził to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 czerwca 2010 r. (IPPB1/415-316/10-2/AM).[/b]Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się właściciel niewielkiej firmy, który otrzymał od współpracującego z nim przedsiębiorstwa notę odsetkową. Wynikało z niej, że podatnik nie dostarczył środków promocyjnych w określonym terminie, więc kontrahent potrącił karę umowną z zapłaty należnej za wystawioną fakturę.Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niewywiązanie się z umownego terminu skutkuje koniecznością naliczenia kar w wysokości 0,1 proc. za każdy dzień zwłoki.Podatnik prowadzi księgę przychodów i rozchodów, koszty rozliczane są metodą memoriałową. Miał wątpliwości, czy zapłaconą karę może zaliczyć do kosztów podatkowych. Dyrektor izby skarbowej przypomniał, że [b]nie wszystkie kary umowne wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą kosztem podatkowym[/b]. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 [link=...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL