fbTrack

Finanse

Księgujemy rozliczenia ze wspólnotą

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Miasto jest właścicielem kilku lokali mieszkalnych w budynku i reguluje należności dotyczące tych lokali wspólnocie mieszkaniowej. Z rozliczenia wszystkich składników mediów (woda, kanalizacja itp.) powstała w 2009 r. nadpłata, która została zwrócona na konto urzędu gminy przez wspólnotę w 2010 r. Z tytułu rozliczenia wspólnota wystawiła urzędowi gminy fakturę korygującą oraz dokonała zwrotu środków z niej wynikających.
Pokazujemy, jak zaewidencjonować te zdarzenia. [b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/ksiegowanie.pdf]Zobacz schemat ewidencji księgowej rozliczeń pomiędzy wspólnotą a jednostką samorządu terytorialnego[/link][/b]
[b]Podstawa prawna:[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]- rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 nr 142, poz. 1020 z późn. zm.)[/link] [i]Autorka jest główną księgową samorządowej jednostki budżetowej[/i] [ramka][b]Czytaj więcej o rachunkowości samorządów w dziale [link=http://www.rp.pl/temat/406042_Rachunkowosc_jednostek_samorzadu_terytorialnego.html]Samorząd » Finanse » Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego[/link][/b][/ramka]
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL