fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pożyczka do umorzenia i bez daniny

Fotorzepa, Szymon Łaszewski Szymon Łaszewski
Maksymalnie do 50 tys. zł na usuwanie szkód spowodowanych przez tegoroczne powodzie oraz osuwiska ziemi mają otrzymać mikro- i mali przedsiębiorcy
Rządowy projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca właśnie trafił do sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. Ustawa ma uregulować pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym przez tegoroczną wielką wodę oraz tych, którzy ucierpieli w wyniku osuwisk ziemi spowodowanych przez opady atmosferyczne.O pomoc w postaci jednorazowej pożyczki do wysokości poniesionej szkody, nie więcej jednak niż 50 tys. zł, będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, którzy w dniu wystąpienia powodzi prowadzili działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości dotkniętych przez żywioł, zatrudniali nie więcej niż 50 pracowników oraz nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9 – 11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (DzUrz UE C 244 z 1 paźd...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA