fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za wykonaną pracę zapłata się należy

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski md Mateusz Dąbrowski
Jeśli umówione zadania zostały zrealizowane, w zamian przysługuje wynagrodzenie. Nie ma przy tym znaczenia, jaki rodzaj umowy łączył obie strony
Tę w sumie oczywistą prawdę przypomniał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 23 lipca 2009 r. (II PK 25/09)[/b]. Uznał tu, że:1) sąd pracy nie może oddalić powództwa o wynagrodzenie za pracę faktycznie wykonaną tylko z tej przyczyny, że zawarta przez strony umowa nie była umową o pracę, lecz umową prawa cywilnego,2) zgłoszenie na drodze postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy roszczeń o charakterze cywilnoprawnym nie może prowadzić do ich oddalenia, a jedynie do przekazania sprawy do rozpoznania w zwykłym postępowaniu cywilnym,3) oddalenie przez sąd pracy powództwa o wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę (w związku z oceną, że strony łączyła umowa prawa cywilnego, a nie umowa o pracę) zamyka powodowi drogę do dochodzenia w nowym procesie roszczeń cywilnoprawnych o wynagrodzenie – z uwagi na powagę rzeczy osądzonej – art. 199 § 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA