fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak liczyć różnice kursowe od operacji na rachunku walutowym

www.sxc.hu
Po blisko trzech latach obowiązywania nowych zasad ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych sąd administracyjny uznał, że organy podatkowe błędnie rozumieją użyte w przepisach sformułowanie „faktycznie zastosowany kurs waluty”
Posługują się nim art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o CIT oraz art. 24c ust. 2 i 3 ustawy o PIT.„Faktycznie zastosowany kurs waluty” z danego dnia jest wykorzystywany przy obliczaniu wartości różnic kursowych.Jednocześnie ust. 4 przywołanych regulacji mówi, że w razie braku możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty z danego dnia przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.Interpretacja tych pozornie prostych przepisów budzi wiele wątpliwości z uwagi na to, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia faktycznie zastosowanego kursu waluty.Problem opisywany był szeroko w DF z 4 stycznia br. Warto jedynie przypomnieć, że właściwa wykładnia wskazanych przepisów ma przede wszystkim znaczenie dla ustalania różnic kursowych od operacji finansowych dokonywanych za pośrednictwem walutowego rachunku bankowego.Można bowiem przyjąć, że w takiej sytuacji nie występuje „faktycznie zasto...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA