fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 24 z15 lutego 2010

[b]Rozporządzenia ministra obrony narodowej z 8 lutego [/b](poz. 121 – 123):
- w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego; od 15 lutego,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego; dwa powyższe od 2 marca.
[b] Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego[/b] (poz. 124 – 125):
- stwierdzający niezgodność z konstytucją części art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [b](sygn. akt P 58/08)[/b],
- stwierdzający niezgodność z konstytucją części art. 394[sup]1[/sup] § 2 ustawy – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]Kodeks postępowania cywilnego[/link] w brzmieniu obowiązującym do 21 maja 2009 r. [b](sygn. akt SK 10/09)[/b].
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=341253]Dz.U. Nr[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA