fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Minister zdecyduje o wywozie

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
W ewidencji znajdą się wszystkie zabytki nieruchome z terenu gminy - postanowił Sejm uchwalając nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ochronie zabytków mają służyć nie tylko ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ale także znajdujące się w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i na lokalizację planowanej linii kolejowej.
Dziś, gdy nie ma w gminie planu zagospodarowania, wojewódzki konserwator nie może skutecznie interweniować, kiedy pojawi się zagrożenie dla zabytku.
Przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170666]ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[/link] [b]usuwa niebezpieczeństwo braku ochrony konserwatorskiej[/b] w takich przypadkach.
[b]Wzrosnąć ma także rola gminnej ewidencji zabytków, która będzie prowadzona w formie kart adresowych wszystkich zabytków z terenu gminy.[/b]
Ustawa zakłada też [b]uproszczenie procedur związanych z wywozem na stałe przedmiotów zabytkowych za granicę[/b]. Dziś praktycznie wywóz każdej ruchomości mającej więcej niż 55 lat i zabytku o charakterze przedmiotu technicznego mającego ponad 25 lat wymaga pozwolenia organu ochrony zabytków.
Przyjęta nowelizacja kreuje obszerny katalog różnych kategorii zabytków (na przykład kolekcje paleontologiczne, etnograficzne, numizmatyczne o wartości powyżej 16 tys. euro), których wywóz za granicę na stałe będzie wymagał zgody ministra kultury.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA