fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasiłek będzie, gdy były płacone składki

www.sxc.hu
Zapłata za czas choroby przysługuje ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, których niezdolność do pracy powstała w czasie trwania tego ubezpieczenia
Przedsiębiorca, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, podlega ubezpieczeniu na zasadach dobrowolności. Oznacza to, że może przystąpić do tego ubezpieczenia od początku prowadzonej przez siebie działalności albo w każdym innym, dowolnie przez siebie wybranym, terminie.[srodtytul]Z datą wsteczną nie zawsze wolno[/srodtytul]Należy pamiętać, że nie można się zgłosić do ubezpieczenia chorobowego za okres wsteczny.Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba prowadząca działalność zgłasza się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego, nie od pierwszego dnia prowadzonej działalności, ale z zachowaniem ustawowego terminu, tj. w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku zgłoszenia do tych ubezpieczeń – w tym samym terminie (od tego samego dnia) może zgłosić także przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od tego samego dnia, w którym nastąpi objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami.[ramka][b]Przykład[/b]O...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA