fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Urzędowi wystarczy regulamin, statut jest zbędny

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Czy rada może podjąć uchwałę nadającą statut urzędowi gminy?
[b]Nie.[/b] Jak wynika z przepisów o samorządzie gminnym, do wyłącznych kompetencji rady gminy należy tworzenie i likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych.
Jednocześnie rada nadaje również statut gminie, jako jednostce samorządu terytorialnego, określając w nim zasady i tryb działania wójta.
Ten ostatni realizuje swe zadania i kompetencje przy pomocy urzędu, któremu nadaje – w drodze zarządzenia – regulamin. Z tych właśnie przyczyn nadawanie urzędowi odrębnego statutu nie znajduje uzasadnienia.
Taki wniosek potwierdza również jedno z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym zakwestionowano uchwałę sejmiku województwa nadającą statut urzędowi marszałkowskiemu.
Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych – tak wynika z treści art. 45 ust. 1 ustawy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=69FA17147A8B269F6F6B11BA6DAF636B?id=163432]o samorządzie województwa[/link].
[b]NSA w wyroku z 16 grudnia 2009 r. (II OSK 1636/09)[/b] stwierdził, że ze względu na użyty w tym przepisie spójnik „i” trzeba przyjąć, że urząd marszałkowski w ogóle nie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych .
Z uzasadnienia wyroku wynika ponadto, że skoro urząd istnieje z woli samego ustawodawcy i realizuje zadania określone w ustawie (należące do zadań organu wykonawczego), to nie jest konieczne nadawanie mu statutu przez organ stanowiący. Wystarczającą regulacją zasad jego działania jest regulamin nadany przez organ wykonawczy (na ten temat czytaj również w: W. Rup, [link=http://www.rp.pl/artykul/320787.html]„Czy urząd jest jednostką organizacyjną”[/link] ).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA