fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Wieś najbardziej potrzebuje edukacji

Fotorzepa, Jerzy Gumowski Jerzy Gumowski
Mikołaj Steppa, zastępca prezesa Fundacji Wspomagania Wsi
Dla wielu mieszkańców wsi umiejętne zarządzanie skromnym domowym budżetem decyduje o godnym przeżyciu kolejnych miesięcy. Dlatego tak ważna jest edukacja ekonomiczna skierowana właśnie do tych najbardziej zaniedbywanych środowisk – wiejskich.
Fundacja Wspomagania Wsi wraz z Narodowym Bankiem Polskim od dwóch lat realizuje program edukacji finansowej pod nazwą „Zaplanuj swoją przyszłość”, skierowany do mieszkańców wsi. Celem programu jest zmiana zachowań ekonomicznych tej części naszego społeczeństwa.
[wyimek]Ponad 60 proc. dorosłych Polaków deklaruje małą lub bardzo małą wiedzę finansową [/wyimek]
Uczymy podstaw – określania celów finansowych, planowania budżetu, metod i narzędzi oszczędzania. Edukacja finansowa to wiedza i umiejętności praktyczne, które są przydatne i niezbędne dla każdego członka społeczeństwa, aby mógł bez przeszkód realizować swoje cele życiowe i zawodowe, nie ponosząc szkody z powodu nieumiejętności poruszania się w obszarze finansów osobistych.
W ramach naszego programu kształcimy trenerów edukacji finansowej, tworząc tym samym odpowiednio przygotowaną kadrę do stałej pomocy mieszkańcom wsi. W programie edukacji finansowej współpracujemy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, rekrutując z ich szeregów osoby chętne do pracy trenera edukacji finansowej. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 200 trenerów z ponad 100 organizacji z terenu całej Polski.
Lokalni trenerzy umożliwiają przekazanie wiedzy finansowej dalej, bezpośrednio mieszkańcom wsi, wskazując im metody efektywniejszego zarządzania skromnymi domowymi budżetami. W ten sposób dotarliśmy do ponad tysiąca osób, a w najbliższych planach jest kolejny tysiąc.
[srodtytul]Większe zainteresowanie[/srodtytul]
Program „Zaplanuj swoją przyszłość” to jeden z niewielu, jeżeli nie jedyny, programów bezpośrednio docierających do tych, którym ta wiedza jest najbardziej potrzebna – do mieszkańców polskich wsi. Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Chęć udziału w nim zgłaszają gminne ośrodki pomocy społecznej, szkoły, samorządy, lokalne media. Są to partnerzy, którzy rozumieją, że podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa to klucz do rozwiązania wielu społecznych problemów.
Wiedza finansowa mieszkańców polskiej wsi, szczególnie starszego pokolenia, jest ciągle niewystarczająca. Ponad 60 proc. dorosłych Polaków deklaruje „małą” lub „bardzo małą” wiedzę z zakresu zagadnień finansowych. Spadająca dochodowość niewielkich gospodarstw, niskie renty i emerytury, które bardzo często są jedynym stałym źródłem dochodów wiejskiej rodziny, nie pozwalają na rozwój społeczny oraz przekazywanie młodemu pokoleniu prawidłowych wzorców zachowań ekonomicznych. Brak edukacji finansowej w szkołach powoduje, że młode pokolenie wchodzi w dorosłe życie z wzorcami wyniesionymi z rodzinnego domu, a te nie zawsze się sprawdzają i często prowadzą do podejmowania decyzji, których skutki odczuwalne mogą być przez długie lata.
[srodtytul]Brak zaufania[/srodtytul]
Ze stanem wiedzy ekonomicznej rodzin wiejskich FWW miała okazję się zapoznać już w latach 90., w trakcie realizacji programów mikropożyczkowych. Znajomość występujących na wsi problemów została pogłębiona w wyniku badań przeprowadzonych w 2004 roku przez MFC (Microfinance Center) na populacji ubogich rodzin zamieszkujących wsie i małe miasta. Charakterystyczny dla tej znaczącej liczebnie grupy (prawie połowa polskiego społeczeństwa) jest brak zaufania do instytucji finansowych i ich usług. W większości ludzie ci nie posiadają kont bankowych. Nie prowadzą racjonalnej gospodarki dostępnymi funduszami i, żyjąc z dnia na dzień, prezentują pogląd o bezcelowości oszczędzania. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Kronenberga wynika, że 60 proc. Polaków nie ma oszczędności, a 80 proc. deklaruje brak kontroli przychodów oraz wydatków i przyznaje się do nieznajomości ofert bankowych oraz braku umiejętności korzystania z usług bankowych. Przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu pożyczki działają w sposób impulsywny, nie przeprowadzając analizy ryzyka spłaty. Nie są też odpowiednio zabezpieczeni przed nieprzewidzianymi wypadkami losowymi. Najbardziej biegłe w kwestiach finansowych są osoby prowadzące działalność gospodarczą, najmniej zaś emeryci i renciści. Statystyki zatem pokazują, że edukacja finansowa powinna być skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych.
[srodtytul]Gorszy dostęp do informacji[/srodtytul]
Na statystyki te wpływa fakt, że polska wieś ma wciąż gorszy dostęp do informacji, jest gorzej wykształcona, a infrastruktura pozostawia wiele do życzenia. Gdzie więc ludzie mieszkający z dala od dużych miast mają zdobywać rzetelną wiedzę o finansch, gdzie uczyć się podejmowania racjonalnych decyzji nieskutkujących w przyszłości kłopotami? Temu wszystkiemu powinny służyć programy edukacji finansowej. Warto chyba uświadomić sobie, że w interesie nas wszystkich leży rozwijanie i wspieranie jak największej liczby inicjatyw z zakresu edukacji finansowej i podmiotów je realizujących.
Fundacja Wspomagania Wsi wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami – MFC, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Komunikacji Społecznej i Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim podejmuje wysiłki w celu wzmocnienia pozycji lokalnych organizacji pozarządowych jako przewodników domowych finansów.
Uważamy, że jest to kluczowe zadanie dla pomyślności rozwoju wsi. Trzeba stale poszerzać krąg podmiotów, które będą realizować takie działania edukacyjne, i wspierać je, aby te działania miały jak największą wartość dla odbiorcy. Tylko w ten sposób będzie można efektywnie objąć zasięgiem teren całego kraju, a także dostarczać wiedzy, jakiej w danym momencie oczekują odbiorcy. Potrzebna jest też długofalowa polityka wprowadzania edukacji finansowej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
FWW poprzez inne swoje działania, jak internetyzacja wsi, pomoc dla wiejskich świetlic i lokalnych organizacji pozarządowych, wspiera rozwój edukacji ekonomicznej na wsi. Deklaruje też swoją pomoc w ogólnopolskich, długofalowych programach upowszechniania edukacji finansowej skierowanej do mieszkańców polskich wsi.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA