Notowania

Nowa strategia dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Iwona Sroka prezes KDPW
Fotorzepa
Podział spółki na podmioty zajmujące się oddzielnie rozliczeniami i przechowywaniem papierów zakłada nowa strategia KDPW
Rada nadzorcza KDPW zaakceptowała wczoraj nową strategię spółki na lata 2010 – 2013. Zgodnie z nią za kilkanaście miesięcy z KDPW wyodrębniony zostanie oddzielny podmiot zajmujący się rozliczaniem transakcji. Depozyt skoncentruje się z kolei na przechowywaniu papierów wartościowych.
Zanim jednak dojdzie do podziału Depozytu, planowane jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, który w większym stopniu uwzględniać będzie zmienność kursów akcji przy wysokości wpłat na fundusze gwarancyjne ponoszone przez uczestników KDPW. Zarząd spółki wybrany w lipcu tego roku myśli o ekspansji za granicą. – Głównym motywem będzie dla nas jak najlepsze przygotowanie KDPW do  działania w warunkach wzmożonej konkurencji zagranicznej – mówi Iwona Sroka, prezes KDPW. Nowa strategia zakłada m.in. pozyskiwanie spółek zagranicznych, zwiększanie rentowności połączeń operacyjnych KDPW z depozytami w regionie oraz budową nowych połączeń transgranicznych. W nowej strategii KDPW zapisano również plan stworzenia wraz z GPW systemu obsługi pożyczek papierów wartościowych. Chodzi o platformę, która pozwoli na wymianę akcji między funduszami (w tym OFE i TFI), które chcą je użyczyć, a podmiotami, które potrzebują pożyczki z uwagi na realizowane transakcje krótkiej sprzedaży.
Jednym z zadań, jakie stawia sobie zarząd KDPW, jest także usprawnienie obecnego systemu rekompensat, gwarantującego wypłatę części środków inwestorom na wypadek bankructwa domu maklerskiego.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL