Biznes

Kluczowe zmiany w PZU

W tym roku grupa PZU może mieć rekordowe zyski. To m.in. efekt zysków z lokat.
Rzeczpospolita
Dzisiejsze walne ma zdecydować o przygotowaniach do debiutu i ucywilizować statut spółki
Decyzja o wejściu na giełdę w przyszłym roku oraz zmiany zasad powoływania zarządu spółki to jedne z propozycji na dzisiejsze nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy największego polskiego ubezpieczyciela.
Projekty uchwał to pokłosie ugody między głównymi akcjonariuszami towarzystwa: resortem skarbu i Eureko. Obie strony zadeklarowały, że na NWZA zobowiążą zarząd do przedstawienia KNF prospektu emisyjnego spółki w ciągu siedmiu miesięcy, czyli do 2 lipca 2010 r. Jednak niewykluczone, że nastąpi to szybciej i do debiutu dojdzie w czerwcu. Taki scenariusz bierze pod uwagę Andrzej Klesyk, prezes PZU.
– Kluczową decyzją podczas NWZA będzie dematerializacja akcji, która stanowi ważny krok do ich upublicznienia – mówi ”Rz” Michał Popiołek, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego BRE Banku. BRE to jeden z akcjonariuszy PZU. – Zmiany w statucie idą w kierunku jego ucywilizowania, co także jest ważnym elementem w kontekście planowanego IPO – podkreśla Popiołek. Zdaniem Andrzeja Klesyka nowe zasady, np. wyboru zarządu, zbliżą PZU, jeśli chodzi o ład korporacyjny, do stabilnych zachodnich korporacji. Zgodnie z projektami uchwał na NWZA prezesa ma wybierać rada nadzorcza. Członkowie zarządu będą powoływani i odwoływani przez nią na wniosek prezesa. To on określi zakres obowiązków swoich zastępców. Teraz te uprawnienia należą do głównych akcjonariuszy. Na przykład uprawnienie do wyboru szefa ubezpieczyciela należy do ministra skarbu. Po zmianach do podjęcia decyzji przez zarząd niezbędna będzie obecność dwóch członków, w tym prezesa lub osoby przez niego wskazanej. Według obecnego statutu do fuzji z inną firmą potrzeba trzech czwartych głosów, a po wejściu na giełdę dwóch trzecich. Po zmianie będzie to bezwzględna większość. Czyli de facto wystarczą głosy Skarbu Państwa. 80 proc. głosów wymagać będą z kolei uchwały uchylające uchwałę o dematerializacji akcji.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL