Sfera budżetowa

Więcej w kieszeni mundurowych

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Funkcjonariusz na emeryturze, który dorabia do mundurówki, nie straci więcej niż 25 proc. swojego świadczenia
Minister spraw wewnętrznych i administracji podpisze niebawem nowelę rozporządzenia w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania.
Zmiana przepisów jest niezbędna po tym, jak Sejm 23 kwietnia znowelizował [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314983]ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU z 2009 r. nr 95, poz. 786)[/link]. Nowela ustawy wprowadziła jeden limit zmniejszenia emerytury mundurowej, maksymalnie o 25 proc. Tak wynika z [b]wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2008 r. (sygn. P 9/06)[/b]. Trybunał uznał wtedy, że przepisy dotyczące zmniejszania emerytur policjantów są niezgodne z konstytucją.
Zasady zmniejszania świadczenia były bowiem niekorzystne dla mundurowych z niskimi emeryturami lub rentami inwalidzkimi. Obowiązywały różne reguły zmniejszania w zależności od tego, ile dorobił były funkcjonariusz. Jeśli dodatkowe zarobki z umowy o pracę lub umowy-zlecenia mieściły się między 70 a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2009 r. między 2179,70 zł i 4048,10 zł), mieli oni obniżane świadczenia o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o 440,24 zł. Do mundurowych emerytów, których dodatkowe zarobki przekraczały limit 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, stosowało się inne zasady – świadczenia były zmniejszane o 25 proc. W skrajnych sytuacjach osoba, której świadczenie wynosiło np. 1500 zł, a osiągane zarobki w granicach 70 – 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, traciła więcej emerytury (440,24 zł), niż gdyby jej zarobki przekroczyły wyższy limit (25 proc. świadczenia, czyli 250 zł). Po zmianie przepisów, bez względu na wysokość zarobków byłego funkcjonariusza, stosuje się te same zasady obniżania świadczenia, które nie może przekroczyć 25 proc. emerytury. Ponadto, by te zasady zaczęły obowiązywać w praktyce, niezbędna jest jednak nowelizacja wspomnianego rozporządzenia. Ma ona wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., tak by nie spowodowały zamieszania w rozliczeniach mundurowych za 2009 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL