ZUS może skontrolować każde zwolnienie

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski BŻ Bartłomiej Żurawski
Jeśli lekarz orzecznik określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy, podwładny doręcza takie zaświadczenie pracodawcy i wraca do firmy we wskazanym terminie
[b]– Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a pracodawca wzywa go do pracy. Czy jest to dopuszczalne?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Pracodawca nie może wezwać do pracy osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu czasowej niezdolności do pracy, to dowód usprawiedliwiający nieobecność w firmie. Poza tym pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]).[srodtytul]W razie wątpliwości[/srodtytul]Jeżeli jednak szef ma wątpliwości co do prawidłowości orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy, może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli. Wykonują ją lekarze orzecznicy ZUS, którzy mogą:- przeprowadzić bad...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL