Wyższe wynagrodzenia tylko wyjątkowo

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Wykonawca może się domagać dopłaty do ustalonego w umowie o roboty budowlane wynagrodzenia ryczałtowego, jeśli wskutek zmiany stosunków grozi mu rażąca strata
[b]– W umowie wyliczono roboty, jakie mają być wykonane, i wskazano wynagrodzenie za całość. Chodzi o wzniesienie budynku gospodarczego. W umowie jest zastrzeżenie, iż na wykonanie innych prac musi być zawarty odrębny kontrakt i że wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej. Wykonawca twierdzi, że zdrożały materiały budowlane i ustalona cena byłaby dla niego krzywdząca. Czy może się domagać wyższej zapłaty?[/b] – pyta czytelnik Dobrej Firmy.Ponieważ w umowie o roboty budowlane ustalone zostało wynagrodzenie za całość robót, a więc ryczałtowe, obowiązuje zasada zapisana w art. 632 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C790E3C0A3F3AEEDD237BD82C6E97D0B?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Jeśli strony umówiły się na takie właśnie wynagrodzenie, wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót. Nie oznacza to jednak, że nie ma...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL