fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wójt wymierzy karę za nielegalną wycinkę

Fotorzepa, Jak Jakub Dobrzyński
Czy gmina może odstąpić od wymierzenia kary administracyjnej za wycięcie uschniętego drzewa bez zezwolenia, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
[b]Nie.[/b] W świetle ustawy o ochronie przyrody decyzje w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia mają charakter decyzji związanych. Oznacza to, że uznanie organu administracyjnego jest ograniczone jedynie do etapu wyprowadzenia wniosków z określonego stanu faktycznego sprawy. Natomiast w przypadku wystąpienia przesłanek do wymierzenia kary wydanie przez wójta decyzji nakazującej zapłatę administracyjnej kary pieniężnej jest obligatoryjne (art. 88 ust. 1 pkt 2).
Zgodnie z treścią art. 89 ustawy o ochronie przyrody wysokość kary nie jest uznaniowa, lecz ściśle uzależniona od gatunku wyciętego drzewa i średnicy jego pnia, co wynika z ust. 1 stanowiącego, że administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów obliczonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4 pkt 1 ust. 5 i 6. Przepis art. 89 zawiera również wskazania co do sposobu ustalania wielkości usuniętych drzew, przy czym zgodnie z ust. 2 w przypadku wykarczowania pnia i braku kłody dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją
o 50 proc. Natomiast zgodnie z ust. 3, jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10 proc. [b](por. wyrok NSA z 1 września 2009 r., II OSK 1301/08)[/b]. Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324407]art. 85, 88, 89 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA