Czasem tata dostanie ekstrapieniądze

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli stan zdrowia matki uprawnionej do urlopu macierzyńskiego wymaga hospitalizacji, ojciec może opiekować się dzieckiem. Wtedy też może otrzymać dodatkowy zasiłek
Tak będzie, jeżeli po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze ośmiu tygodni ojciec przerwie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i przejmie opiekę nad potomkiem.[b] Wtedy, korzystając z urlopu macierzyńskiego w części odpowiadającej okresowi, w którym matka dziecka uprawniona do tego urlopu ze względu na stan zdrowia wymaga opieki szpitalnej, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.[/b] Kondycja matki musi uniemożliwiać jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.Tak wynika z art. 32a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0D02061E90BBDBDD4682FFB6C654FEE5?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link].Zasiłek ten będzie przysługiwał przez 56 dni, czyli przez osiem tygodni. Do tego świadczenia mogą być także uprawnione inne osoby niż ojciec dziecka. O kim ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL