Przy ponownym przyjęciu liczą się kwalifikacje, a nie konkretne stanowisko

Fotorzepa, Karol Zienkiewicz Karol Zienkiewicz
Pracodawca, który po zwolnieniach grupowych zatrudnia pracowników z tej samej grupy zawodowej, nie może odmówić przyjęcia byłych podwładnych
Zwolnienia grupowe to czasami jedyne lekarstwo, gdy firma ma niekorzystną sytuację finansową. Do redukcji dochodzi z przyczyn leżących po stronie szefa, dlatego w razie poprawy koniunktury zwolnieni mają pierwszeństwo w odzyskaniu posad.[srodtytul]Trzy warunki[/srodtytul]Uprawnienie takie gwarantuje im art. 9[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E539E58EFBE437367D00D7FF95B9D67?id=169524] ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link]. Będzie ono aktualne wówczas, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:- pracownik został zwolniony w ramach zwolnień grupowych,- pracodawca ponownie zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej,- podwładny zgłosił pracodawcy zamiar podjęcia zatrudnienia w ciągu roku od rozwiązania z nim stosunku pracy,- nie upłynęło 15 miesięcy od dnia rozwiązania z podwładnym stosunku pracy w zakresie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL