Dzięki pakietowi warunki pracy zmienisz nawet chronionemu

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Jeśli pracodawca przeżywa trudności i obniża podwładnym czas pracy nawet o połowę, zastosuje to wobec całej załogi bez wyjątku. I nie musi przy tym wręczać wypowiedzeń zmieniających
Takie postępowanie dopuszcza obowiązująca od 22 sierpnia 2009 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035, dalej pakiet antykryzysowy[/link], ustawa).Ale z tych rozwiązań szczególnych mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy przeżywający przejściowe trudności finansowe. Art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy precyzuje, jakie parametry musi spełnić, aby go za takiego uznać.[srodtytul]Zadania na część etatu[/srodtytul]Jeśli uzyska takie zaświadczenie, wolno mu wprowadzić przestój ekonomiczny czy obniżyć podwładnym nawet na pół roku czas pracy określony w ich angażach do połowy etatu. Oczywiście taki krok pracodawcy wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem pensji.Mniejszy na pół roku etat wprowadza się co prawda w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, ale nie jest tu potrzebna indywid...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL