fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 162 z 30 września 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1288 – 1290), trzy z 29 września, w sprawie:
? utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, ? zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych; oba weszły w życie 30 września z mocą od 1 października,
? wprowadzenia na terytorium RP ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców (zmiana); 30 września. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1291 – 1298): ? rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 29 września, w sprawie: – warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, – warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”; oba 30 września, ? środowiska, sześć z 28 września: – w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 1 października, – pięć, zmienionych, w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami: służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw; związanymi z odnawialnymi źródłami energii; służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców; służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych; służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych; wszystkie 1 października. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=327302]Dz.U. nr 162[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA