fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stażysta nie dostaje urlopu wypoczynkowego jak pracownik

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Bezrobotnym, których przyjmujemy w celu przeszkolenia zawodowego, nie udzielamy wakacji na podstawie kodeksu pracy. Nie oznacza to, że takie osoby nie dostają wolnego
[b]Przyjęliśmy osobę z urzędu pracy na staż. Czy przysługuje jej urlop? Czy wykorzystane dni wolne podczas stażu uwzględniane są przy naliczaniu wypoczynku? [/b]– pyta czytelnik.[b]Urlop wypoczynkowy nie odnosi się do stażystów odpłatnie odbywających staż. [/b]Prawo do skorzystania z tego urlopu na podstawie kodeksu pracy mają osoby, które są pracownikami, a więc zatrudnione na podstawie umowy o prace, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby odbywające staż pracy w formie odpłatnej nie pozostają w stosunku pracy. Wynika z tego, że nie mają prawa do korzystania z urlopu wypoczynkowego. Umowa jest tutaj zawierana pomiędzy starostą a pracodawcą, w związku z czym stażysta nie jest związany umową z pracodawcą. Osobom takim przysługuje prawo do dni wolnych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.[srodtytul]Musi być prośba[/srodtytul]Na wniosek osoby odbywającej staż pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA