fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Premia regulaminowa przysługuje także za czas wypoczynku

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Firmy często motywują pracowników, przyznając im premie i nagrody. Gdy takie świadczenia będą wynikać z regulaminu, to trzeba ściśle określić warunki, jakie musi spełnić osoba, by je otrzymać
Ostatnio czytelnik zwrócił się do nas z następującym problemem: „W firmie co kwartał pracownikom jest przyznawana nagroda za brak zwolnienia z pracy w tym okresie. Jest ona wypłacana również, gdy pracownik korzystał w tym czasie z urlopu wypoczynkowego. W połowie czerwca dostałem trzymiesięczne wypowiedzenie i zostałem wysłany na urlop, który skończył się na początku lipca. Po urlopie do końca okresu wypowiedzenia (30 września) zostałem zwolniony ze świadczenia pracy. Czy ta nagroda powinna mi zostać wypłacona zarówno za II, jak i za III kwartał? Dodam, że zwolnienie ma związek z likwidacją jednego z oddziałów firmy”.Tak, jeśli nagroda wynika z przepisów wewnątrzzakładowych i jest uzależniona od pozostawania w stosunku pracy w danym kwartale, to pracownik, którego umowa o pracę rozwiąże się wskutek wypowiedzenia 30 września, ma prawo do niej zarówno za drugi, jak i za trzeci kwartał.Nagroda jest uzupełniającym elementem wynagrodzenia pracowni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA