fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zastanów się, zanim użyjesz cudzej instrukcji obsługi

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Korzystanie bez zgody z należącej do innego przedsiębiorcy dokumentacji technicznej może stanowić czyny nieuczciwej konkurencji lub łamać prawa autorskie
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=11F33EE0ED700A485DDCFEAF5CBC4385?id=170546]ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[/link] [dalej uznk]).[b]Tajemnica przedsiębiorstwa definiowana jest jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.[/b] W skład tej tajemnicy wchodzą więc informacje zawarte we wszelkiej postaci materiałach i dokumentach technicznych, instrukcjach obsługi, rysunkach, planach oraz wykresach, a także wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą.[s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA