PIP karze za przekroczenie czasu pracy

www.sxc.hu
W ostatnim czasie w naszej firmie było bardzo dużo zleceń. Ze względu na sezon urlopowy nie mieliśmy wystarczającej liczby osób do ich realizacji. Dlatego pracownicy wielokrotnie zostawali po godzinach. Niestety, doszło też do naruszeń norm czasu pracy. Dostaliśmy informację, że do okręgowej inspekcji pracy wpłynęła przez to skarga jednego z zatrudnionych. Co grozi nam za naruszenia?
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy inspektor pracy kieruje do pracodawcy wystąpienie, w którym wnosi o zaprzestanie naruszeń. Natomiast adresat, do którego skierowano wystąpienie, jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu – nie dłuższym niż 30 dni – zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania wniosków pokontrolnych.Ponadto inspektor pracy w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika związanego z naruszeniem przepisów o czasie pracy stosuje wobec osoby winnej postępowanie mandatowe bądź kieruje wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego. Mandat może zostać nałożony w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwó zagrożenie wynosi do 5 tys. zł. Sąd może nałożyć na winnego grzywnę w wysokości do 30 tys. zł.[i]Podstawa prawna:– art. 281 pkt 5[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C1033D0FF4BEB520C73763B38C6...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL