fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada nie pozbawi nauczyciela dodatku do pensji

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Czy uchwała rady gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, może określić w nim sytuacje, w których nauczyciel zostanie pozbawiony dodatku motywacyjnego lub funkcyjnego?
[b]Nie.[/b] Rada gminy posiada kompetencje do ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w podległych jej szkołach. Mówi o tym wprost art. 30 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F6785E9740229A03FFFD31519E3C9520?id=182007]Karty nauczyciela[/link].
Zgodnie z tym przepisem rada, podejmując stosowną uchwałę, określi m.in. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Przepis ten ani żaden inny Karty nie przyznaje natomiast radzie kompetencji do określenia w regulaminie warunków, których spełnienie skutkuje pozbawieniem nauczyciela prawa do tych dodatków.
Potwierdza to stanowisko WSA w Lublinie, który stwierdził, że uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli powinna uszczegółowić ogólne, określone w ustawie, warunki przyznawania dodatków do nauczycielskich pensji i nie powinna poza te ramy wykraczać ([b]wyrok z 21 sierpnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 294/07[/b]). [i]Podstawa prawna: – art. 30 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F6785E9740229A03FFFD31519E3C9520?id=182007]ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA