Kto jest stroną postępowania podatkowego

Status strony w postępowaniu oprócz podatnika, płatnika i inkasenta mogą mieć również inne osoby, które w pewnych okolicznościach, ze względu na różne powiązania z nimi, odpowiadają za ich długi wobec fiskusa
W myśl art. 133 § 1 ordynacji podatkowej stroną w postępowaniu podatkowym są także przede wszystkim następcy prawni podatnika, płatnika czy inkasenta. Chodzi o osoby prawne powstałe w wyniku łączenia się osób prawnych (np. spółdzielni), osobowych spółek handlowych (jawnej, partnerskiej itd.), spółek osobowych i akcyjnych oraz z o.o., a także powstałe z przejęcia innej osoby prawnej czy innej spółki, wreszcie powstałe w wyniku podziału osób prawnych i wskazanych spółek (art. 91 – 95 op). Następcami prawnymi są też spadkobiercy zmarłych podatników, płatników i inkasentów przejmujący automatycznie prawa i obowiązki zamarłego wobec fiskusa.Przymiot stron, a co za tym idzie prawo dostępu do akt postępowania mają także osoby trzecie, które ze względu na swój interes prawny mogą żądać czynności organu, do których czynność organu podatkowego odnosi się albo której interesu prawnego działanie tego organu dotyczy. Chodzi o osoby, które mogą – w pew...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL