Zanim ukarzesz, zbadaj stopień winy

Pracownik dwukrotnie nie przyszedł do pracy. W żaden sposób nie usprawiedliwił absencji. Podobno ma kłopoty rodzinne i wstydzi się przyznać, że korzysta z pomocy psychologa. Chcielibyśmy go jednak ukarać. Czy są kryteria karcenia?
[b]Tak. [/b]Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Dlatego nasz czytelnik przed jej nałożeniem musi porozmawiać z podwładnym i upewnić się, czy skarcenie go jest słuszne. Natomiast zgodnie z art. 111 k.p. kryteriami branymi pod uwagę przy stosowaniu kary są w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.Pracodawca powinien też pamiętać, że na ukaranie ma określony czas. Kara nie może być bowiem zastosowana po upływie dwó wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Gdyby nałożył karę po terminie albo bez wysłuchania pracownika, musi się liczyć z tym, że ukarany ma prawo wnieść sprzeciw. Jeśli szef go nie uwzględni, sprawa może znaleźć finał w sądzie pracy.[i]Podstawa prawna:– art. 111 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8786446422AF24580F1BC7E66565DB13?id=76037]kode...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL