Zwolnienie z akcyzy czasem bez koniecznej ewidencji

Czy jeśli zużywamy gaz do napędu wózków widłowych zwolnionych z akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ustawie o podatku akcyzowym?
[b]Nie.[/b] [b]Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2009 r. (IPPP3-443-284/09-2/JK)[/b]. Paragraf 8 rozporządzenia wymienionego w pytaniu mówi, że zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu prawa o ruchu drogowym pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.W myśl zaś art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest prowadzenie ewidencji wyrobów objętych zwolnieniem przez prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, pośredniczącego oraz przedsiębiorcę zużywającego prowadzącego działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.W stosunku do zwolnienia, z którego korzysta nabywany...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL