fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Zagraniczny zarobek obniży emeryturę

Mam 62 lata i pobieram wcześniejszą emeryturę, na którą przeszedłem w ubiegłym roku. Latem wybieram się do prac sezonowych w Niemczech. Czy tamtejsze zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy moje świadczenie lub je zawiesi?
[b]Odpowiada Przemysław Przybylski - rzecznik prasowy ZUS[/b]
[b]Tak.[/b] Prawo do emerytury lub renty jest zawieszane lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wynika to z art. 104 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=00416B96D66DAA8DF0C3C8AB746F957E?id=172511]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link]. Zawieszenie świadczenia następuje w razie osiągania przychodu przekraczającego 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (od 1 czerwca 2009 r. – 4141,30 zł).
Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości, jeśli osiągany przychód nie jest wyższy niż 70 proc. wspomnianego wyżej wynagrodzenia (od 1 czerwca 2009 r. – 2230 zł). Jeżeli natomiast przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia, stanowiącą dla emerytury 24 proc. obowiązującej w danym okresie kwoty bazowej (od 1 marca 2009 r. – 467,09 zł).W wypadku emeryta uzyskującego zarobki za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do rozliczania emerytury przyjmuje się przychód w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowanej zaświadczeniem pracodawcy. Podczas ustalania równowartości w złotych polskich przychodu uzyskanego w państwie członkowskim UE/EOG zastosowanie ma kurs przeliczenia walut ogłaszany przez Komisję Administracyjną, obowiązujący w kwartale obejmującym miesiąc, który podlega rozliczeniu.
Trzeba pamiętać, że emerytury są zmniejszane dopóty, dopóki dana osoba nie osiągnie tzw. powszechnego wieku emerytalnego. W wypadku mężczyzn jest to 65 lat, kobiet – 60 lat (art. 103 ust. 2 ustawy emerytalnej). Po ukończeniu tego wieku świadczeniobiorca może dorabiać bez ograniczeń, bo jego dodatkowe przychody nie wpływają na wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA