fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z chorym możemy się rozstać najwcześniej po trzech miesiącach

Piotr Ostapa
Rzeczpospolita
Zdarza się, że osoba przyjęta na zastępstwo okazuje się lepszym pracownikiem niż nieobecny np. ze względu na stan zdrowia podwładny. Wówczas szef myśli o wypowiedzeniu umowy osobie zastępowanej. Kiedy takie oświadczenie woli należy wręczyć, gdy strony łączy drugi angaż na czas określony, kończący się dopiero w przyszłym roku, a pracownik chorował ponad trzy miesiące?
[b]Odpowiada Piotr Ostapa, radca prawny kancelarii Mamiński & Wspólnicy sp.k.[/b]W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w takim przypadku dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Regułą w prawie pracy jest, że taki tryb zakończenia stosunku pracy znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Ustawodawca przewidział również możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, ale tylko pod pewnymi warunkami. Jak bowiem stanowi art. 33 kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.Jak wynika z pytania, obowiązująca obecnie pomiędzy stronami umowa została zawarta na okres przekraczający sześć miesięcy. Tym samym sprawdzeniu winna podlegać jedynie kwestia, czy w treści umowy została zawarta klauzula ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA