fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można się natychmiast rozstać z podwładnym mimo braku jego winy

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym nie tylko wówczas, gdy pracownik zawinił, np. popełnił przestępstwo, ale także wtedy, gdy jest on przez długi czas nieobecny w pracy z powodu choroby
Szef nie może w nieskończoność być związany stosunkiem pracy z pracownikiem zbyt długo nieobecnym w pracy z powodów osobistych czy też rodzinnych. Musi mieć możliwość zwolnienia takiego podwładnego, aby móc zatrudnić na jego miejsce inną osobę.Taka kolizja interesów pracownika i pracodawcy została rozstrzygnięta poprzez ustalenie okresów ochronnych przed rozwiązaniem umowy, których długość zależy od przyczyny nieobecności w pracy, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. [b]Po ich upływie pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę w trybie natychmiastowym.[/b][b]Sąd Najwyższy w wyroku z 9 października 1991 r. (III AUr 254/91) również podkreślił[/b], że artykuł 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5797658ACEBE0CC9C682E58C3E4D7CF9?id=76037]k.p.[/link] nie nakazuje zakładowi pracy rozwiązania umowy o pracę, jeżeli zachodzą określone w tym przepisie warunki niezdolności pracownika do pracy, lecz tylko stwarza dla zakładu pra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA