fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Prawo do głosowań we wspólnocie

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
[i][b]Czy na pierwszym zebraniu wspólnoty osoby biorące udział w głosowaniu powinny posiadać akt notarialny stwierdzający własność lokalu lub mieszkania? Czy głosowanie osób bez aktu notarialnego jest zgodne z prawem?[/b][/i]
(do wiadomości redakcji)
[b]Odpowiada Aleksandra Dalecka, adwokat, Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy[/b]
– Nad uchwałami na zebraniu mogą głosować jedynie właściciele lub ich pełnomocnicy. Potwierdza to art. 23 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy o własności lokali[/link], który wzmiankuje o „uchwałach właścicieli lokali”. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali do powstania odrębnej własności lokalu potrzebna jest nie tylko umowa w formie aktu notarialnego, ale też wpis w księdze wieczystej. Dalszy obrót tym prawem, tj. zbycie już istniejącego prawa odrębnej własności lokali, nie wymaga dla swej ważności wpisu w księdze wieczystej. A zatem, aby wylegitymować się na zebraniu jako właściciel, trzeba mieć ze sobą odpis z księgi wieczystej (jeśli jesteśmy pierwszymi właścicielami lokalu) bądź akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej (jeśli nabyliśmy to prawo od poprzedniego właściciela).
Choć ustawa nie nakłada na właściciela obowiązku posiadania przy sobie na zebraniu aktu notarialnego (ew. odpisu z księgi wieczystej z ujawnionym właścicielem lokalu), właściciel powinien mieć go ze sobą na pierwszym zebraniu dla celów porządkowych. Głosowanie w kwestii uchwał przez osobę niebędącą właścicielem ani pełnomocnikiem właściciela mogłoby doprowadzić do zaskarżenia uchwał przez pozostałych właścicieli. Jeśli się okaże, że głosujący był właścicielem, ale nie miał na zebraniu ww. dokumentów, nie ma to wpływu na ważność uchwały.
Także właściciel lokalu, który bezprawnie został niedopuszczony do głosowania, może zaskarżyć taką uchwałę.
Zarząd lub zarządca jest zobowiązany prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1b ustawy). Dodatkowo zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali. Jeśli jest zatem we wspólnocie powołany zarząd, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek aktualizowania spisu właścicieli.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA